Ο χορός στην Τρίτη ηλικία

H Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση στους τοπικούς-συλλογικούς χορούς. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνουμε με αυτούς και γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασης, της χαράς αλλά και της σωματικής μας υγείας. Ο χορός δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε φύλο, ούτε θεωρείται τόσο δύσκολος ώστε να μας αποθαρρύνει να ασχοληθούμε μαζί του. Οι θετικές…

Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

Δεν ξέρω μέχρι ποια ηλικία πιστεύουμε ότι το γήρας είναι μακριά. Στις μέρες μας, είναι γεγονός, δεν γερνάμε νωρίς. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει ακριβώς πότε δηλαδή ξεκινάμε τυπικά και ουσιαστικά να γερνάμε. Το σίγουρο πάντως στην εποχή μας είναι ότι  η εξωτερική μας εμφάνιση διατηρεί για περισσότερο χρόνο τη φρεσκάδα της και, ανάλογα…