Παιδική παχυσαρκία

Τι κάνουμε στα παιδιά μας? Γιατί έχουμε τη πρωτιά στους ευρωπαίους στη παιδική παχυσαρκία? Μια από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον εικοστό πρώτο αιώνα είναι η παιδική παχυσαρκία ως παγκόσμιο φαινόμενο, η αύξηση της, δε, παρατηρείται περισσότερο σε χώρες χαμηλού – μέτριου εισοδήματος. Ο  αριθμός των παχύσαρκων παιδιών αυξάνεται δραματικά. Το 2013 εκτιμήθηκε ότι…